سامانه آماری استان زنجان
برای ورود به این فرم نیاز به کلمه عبور می باشد ، لطفا کلمه عبور را در قسمت پایین وارد نمایید و سپس روی دکمه تایید کلیک نمایید :
فرم نظام مشارکتی توسعه استان زنجان

 

فرم نظام مشارکتی توسعه استانداری زنجان، با هدف دریافت پیشنهاد‌ها و ایده‌های اندیشمندان، نخبگان و شهروندان زنجانی برای مدیریت بهینه استان، راه اندازی شد.

هر شهروندی میتواند در هر زمینه‌ای پیشنهاد و ایده‌ای برای بهبود کارها دارد آن را ثبت کند و ایده ارائه‌شده از طریق سامانه برای بررسی و کاربردی کردن در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرد و یا به‌صورت مستقیم در ستاد استانداری موردبررسی قرار خواهد گرفت.

پس از تکمیل فرم مربوطه، برای پیگیری روند بررسی پیشنهاد، کد رهگیری در اختیار کاربر قرار می گیرد.

کد رهگیری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی :
عبارت مشاهده شده در تصویر را وارد نمایید :
ابتدا شما باید یک کلمه عبور برای تکمیل فرم اطلاعاتی انتخاب نمایید. این کلمه عبور و کد رهگیری که پس تکمیل و ارسال اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت، برای ویرایش و پیگیری ارجاعات فرم ارسالی شما مورد نیاز خواهد بود لذا در حفظ آن کوشا باشید.
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
تصویر امنیتی :
بازگشت این اطلاعات قابل ویرایش نیستند
اگر اطلاعات در گردش کار قرار گرفته باشند یا تایید نهایی شده باشند قابل ویرایش نخواهد بود.
روند ارجاعات اطلاعات وارد شده توسط شما عبارتست از :
این فرم توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
©2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.10
کد رهگیری اطلاعات وارد شده در فرم عبارت است از :
 
لطفا این کد رهگیری را ذخیره نمایید.این کد رهگیری نشاندهنده اطلاعات ثبت شده شما بوده و برای ویرایش اطلاعات به آن نیاز خواهید داشت